Çfarë duhet të bëni nëse gjeni një fole grerëzash ose grerëzash?

Pamje 18
6 min. për lexim

Një fole grerëzash ose grerëzash mund të përbëjë një sërë rreziqesh për njerëzit:

Goditjet: Grerëzat dhe grerëzat mund të sulmojnë njerëzit ndërsa mbrojnë folenë e tyre. Kafshimet e tyre shkaktojnë reaksione të dhimbshme dhe disa njerëz mund të përjetojnë goditje alergjike.

Popullsia: Një numër i madh grerëzash ose grerëzash pranë ndërtesave të banimit ose vendeve ku mblidhen njerëzit mund të përbëjnë një kërcënim për shëndetin dhe rehatinë.

Stresi dhe frika: Mbajtja e një foleje të këtyre insekteve shkakton stres dhe frikë tek njerëzit, veçanërisht ata me alergji ose ata që kanë frikë se mos pickohen.

Dëmtimi i pronës: foletë mund të dëmtojnë materialet e ndërtimit dhe të krijojnë probleme për mbjelljet e kopshteve.

Përhapja e infeksioneve: Foleja mund të përmbajë baktere, duke paraqitur rrezik për përhapjen e infeksioneve përmes pickimeve.

Nëse gjeni një fole grerëzash ose grerëzash, është e rëndësishme të kontaktoni një profesionist për kontroll të sigurt dhe efektiv të dëmtuesve.

Si mund të shfaqen grerëzat apo grerëzat në shtëpi

Grerëzat ose grerëzat mund të hyjnë në shtëpi për arsye të ndryshme:

 1. Hapni dritaret dhe dyert: Nëse dritaret ose dyert lihen të hapura pa ekrane mbrojtëse, insektet mund të hyjnë aksidentalisht duke ndjekur aromat e ushqimit ose duke kërkuar vende të përshtatshme foleje.
 2. Hapjet dhe çarjet: Insektet mund të përdorin çarje të vogla, të çara ose hapje të tjera në mure, tavane ose dysheme për të hyrë në një ndërtesë.
 3. Të sjellë me bimë: Nëse keni bimë ose lule në shtëpinë tuaj, grerëzat ose grerëzat mund të shfaqen në tokë ose mund të tërhiqen nga aroma e luleve.
 4. Ushqimi: Ushqimi i lënë i hapur dhe erërat e ushqimit mund të tërheqin insektet. Ata mund të hyjnë në shtëpi në kërkim të ushqimit.
 5. Foleja pranë shtëpisë: Nëse foletë e grerëzave ose grerëzave ndodhen pranë shtëpisë, si në kopsht, papafingo ose nën çati, ato mund të futen aksidentalisht brenda.
 6. Automjetet: Grerëzat ose grerëzat mund të hyjnë në një shtëpi përmes automjeteve, dritareve të hapura të makinës ose përmes dyerve të garazhit.

Për të parandaluar shfaqjen e këtyre insekteve në shtëpinë tuaj, është e rëndësishme që rregullisht të kontrolloni dhe eliminoni pikat e mundshme të hyrjes. Kontrolli i rregullt i dëmtuesve dhe përdorimi i produkteve mbrojtëse mund të ndihmojë gjithashtu në parandalimin e shfaqjes së grerëzave dhe grerëzave në ambiente të mbyllura.

Çfarë duhet të bëni nëse gjeni fole grerëzash ose grerëzash

Gjetja e foleve të grerëzave ose grerëzave mund të jetë alarmante, prandaj është e rëndësishme të ndërmerrni hapa të kujdesshëm për të garantuar sigurinë. Këtu janë rekomandimet se çfarë të bëni nëse gjeni fole grerëzash ose grerëzash:

 1. Mos u trembni: Qetësia është çelësi. Mos u përpiqni ta shkatërroni folenë në çast, veçanërisht nëse nuk jeni të njohur me speciet e grerëzave ose grerëzave. Paniku mund të çojë në sjellje agresive të insekteve.
 2. Mbani një distancë të sigurt: Mos iu afroni folesë. Grerëzat dhe grerëzat mund të mbrojnë foletë e tyre dhe të sulmojnë nëse ndihen të kërcënuar.
 3. Mos e prekni folenë: Shmangni përpjekjet për të shqetësuar fizikisht folenë, si p.sh. goditja e saj, përdorimi i armëve me ajër ose përdorimi i kimikateve shtëpiake pa pajisjet e duhura.
 4. Merrni masa paraprake: Nëse duhet të jeni afër folesë (për shembull, në kopsht), vishni rroba të gjata me ngjyrë të çelur për të zvogëluar gjasat për t'u kafshuar dhe përdorni ilaç kundër insekteve.
 5. Kontaktoni specialistët: Për të hequr në mënyrë të sigurt folenë, është mirë të kontaktoni një shërbim profesional të kontrollit të dëmtuesve. Ata kanë përvojën dhe pajisjet e nevojshme për të hequr folenë në mënyrë të sigurt dhe efektive.
 6. Mos përdorni zjarr: Shmangni përdorimin e zjarrit për të shkatërruar një fole brenda ose afër shtëpisë tuaj për të shmangur një zjarr.
 7. Merrni masa paraprake brenda shtëpisë tuaj: Nëse gjendet një fole brenda shtëpisë tuaj, shmangni kontaktin e ngushtë me insektet dhe kërkoni ndihmë profesionale.

Mos harroni se siguria është e para. Nëse nuk jeni të sigurt se çfarë të bëni, është më mirë të kërkoni ndihmë nga një profesionist i menaxhimit të dëmtuesve.

Si të hiqni qafe një fole grerëzash ose grerëzash

Heqja e një foleje grerëzash ose grerëzash kërkon një qasje të kujdesshme dhe efektive. Këtu janë disa hapa që mund t'ju ndihmojnë të hiqni qafe folenë:

 1. Mos u përpiqni ta shkatërroni vetë folenë: Shmangni përpjekjet për të shkatërruar një fole pa pajisjet dhe përvojën e duhur. Kjo mund të çojë në një reagim agresiv nga grerëzat ose grerëzat.
 2. Kontaktoni me profesionistët: Mënyra më e mirë për të hequr qafe një fole grerëzash ose grerëzash është të telefononi një profesionist të kontrollit të dëmtuesve. Profesionistët kanë njohuritë, përvojën dhe pajisjet e nevojshme për të hequr folenë në mënyrë të sigurt dhe efektive.
 3. Përdorni kimikate të sigurta: Nëse vendosni ta trajtoni vetë folenë, përdorni kimikate të sigurta të krijuara posaçërisht për të vrarë grerëzat ose grerëzat. Kontaktoni një dyqan ose një profesionist për rekomandime.
 4. Trajtoni natën: Mbrëmja dhe nata janë kohët më të përshtatshme për të trajtuar folenë, pasi grerëzat dhe grerëzat zakonisht janë më pak aktive në errësirë.
 5. Përdorni produkte tymi: Produktet e tymit të krijuara posaçërisht për të vrarë grerëzat dhe grerëzat mund të jenë efektive. Megjithatë, përsëri, përdorni ato me kujdes dhe sipas udhëzimeve të prodhuesit.
 6. Mos përdorni zjarr brenda shtëpisë: Shmangni përdorimin e zjarrit për të shkatërruar një fole brenda për të parandaluar zjarret e mundshme dhe dëmtimin e strukturës së shtëpisë.
 7. Mbyllni vrimat dhe çarjet: Pas heqjes së folesë, mbyllni vrimat dhe të çarat në mure ose zona të tjera që mund të ofrojnë akses te grerëzat dhe grerëzat.

Mos harroni se siguria është e para dhe është më mirë t'ua lini profesionistëve procesin e heqjes së folesë së grerëzave ose grerëzave.

Si të hiqni qafe një fole grerëzash ose grerëzash

Heqja e një foleje grerëzash ose grerëzash kërkon një qasje të kujdesshme dhe efektive. Këtu janë disa hapa që mund t'ju ndihmojnë të hiqni qafe folenë:

 1. Mos u përpiqni ta shkatërroni vetë folenë: Shmangni përpjekjet për të shkatërruar një fole pa pajisjet dhe përvojën e duhur. Kjo mund të çojë në një reagim agresiv nga grerëzat ose grerëzat.
 2. Kontaktoni me profesionistët: Mënyra më e mirë për të hequr qafe një fole grerëzash ose grerëzash është të telefononi një profesionist të kontrollit të dëmtuesve. Profesionistët kanë njohuritë, përvojën dhe pajisjet e nevojshme për të hequr folenë në mënyrë të sigurt dhe efektive.
 3. Përdorni kimikate të sigurta: Nëse vendosni ta trajtoni vetë folenë, përdorni kimikate të sigurta të krijuara posaçërisht për të vrarë grerëzat ose grerëzat. Kontaktoni një dyqan ose një profesionist për rekomandime.
 4. Trajtoni natën: Mbrëmja dhe nata janë kohët më të përshtatshme për të trajtuar folenë, pasi grerëzat dhe grerëzat zakonisht janë më pak aktive në errësirë.
 5. Përdorni produkte tymi: Produktet e tymit të krijuara posaçërisht për të vrarë grerëzat dhe grerëzat mund të jenë efektive. Megjithatë, përsëri, përdorni ato me kujdes dhe sipas udhëzimeve të prodhuesit.
 6. Mos përdorni zjarr brenda shtëpisë: Shmangni përdorimin e zjarrit për të shkatërruar një fole brenda për të parandaluar zjarret e mundshme dhe dëmtimin e strukturës së shtëpisë.
 7. Mbyllni vrimat dhe çarjet: Pas heqjes së folesë, mbyllni vrimat dhe të çarat në mure ose zona të tjera që mund të ofrojnë akses te grerëzat dhe grerëzat.

Mos harroni se siguria është e para dhe është më mirë t'ua lini profesionistëve procesin e heqjes së folesë së grerëzave ose grerëzave.

FAQ

Si mund ta dalloj nëse kam gjetur një fole grerëzash apo grerëzash?

Foletë e grerëzave dhe grerëzave mund të duken të ngjashme dhe shpesh ndodhen nën çati, në oxhaqe, në pemë ose në tokë. Grerëzat ndërtojnë fole nga druri i përtypur, dhe grerëzat përdorin dru të përtypur dhe pështymë për të ndërtuar foletë e tyre. Kur dyshoni, është më mirë të kontaktoni specialistë për identifikim dhe rekomandime.

Cilat janë rreziqet që lidhen me folenë e grerëzave apo grerëzave?

Foletë e grerëzave dhe grerëzave mund të jenë të rrezikshme për shkak të sjelljes së tyre agresive kur kërcënohen. Goditjet e grerëzave dhe grerëzave mund të shkaktojnë reaksione alergjike, ndonjëherë serioze. Për më tepër, përpjekjet e pakontrolluara për të shkatërruar folenë mund të çojnë në kafshime të dhimbshme.

Si të shpëtojmë në mënyrë të sigurt nga një fole grerëzash ose grerëzash?

Heqja e sigurt e folesë së grerëzave ose grerëzave i lihet më së miri një profesionisti të menaxhimit të dëmtuesve. Ata kanë përvojën, pajisjet dhe njohuritë për të hequr folenë në mënyrë të sigurt. Përpjekjet për vetë-shfarosje mund të çojnë në sjellje agresive të grerëzave dhe grerëzave.

i mëparshëm
Apartament dhe shtepiMyku në apartament: çfarë të bëni?
Super
1
Interesant
0
Dobët
0

Diskutime

Pa Buburreca

×